Priser

Enkel kjøretime dag         590,-

Enkel kjøretime kveld      590,-

Dobbel kjøretime dag     1180,-

Dobbel kjøretime kveld  1180,-

Trinnvurdering                 590,- 

TGK ink førstehjelp         1700,-

TGK komplett                   2850,-

Enkel kjøretime (45 min)

Dobbel kjøretime( 90 min)

 

Førstehjelpskurs                750,-

Sikkerhetskurs på bane  3500.-

Sikkerhetskurs på vei (13 t) 7400,-                                                    

Leie av bil til førerprøve  2600,-

Offentlige gebyrer

NAF baneleie                      1240,-

Teoriprøve                           620,-

Førerprøve (Sensorgebyr) 1100,-

Produksjon av førerkort     290,-