Opplæring

Trinn 1

Alle som skal begynne å øvelseskjøre privat eller ved kjøreskole, må først ha gjennomført et obligatorisk grunnkurs, og mottatt skriftlig offentlig bevis for dette. Kurset kan du ta fra du er fylt 15 År. Kursets varighet er på 17 Timer, og dekker også førstehjelp og mørkekjøring. Kursets varighet er 5 dager. Kurset kan gjennomføres der du ønsker det, uavhengig hvilken kjøreskole du velger å starte og kjøre på, når du starter din praktiske opplæring. 
Vi håper du selvfølgelig velger den beste….

Trinn 2

Gjennom opplæringen på dette trinnet skal du lære å mestre bilen rent kjøreteknisk, uten å måtte rette oppmerksomheten mot andre trafikanter.
På trinn 2 er det kun 1 obligatorisk veiledningstime.

Trinn 3

På dette trinnet skal du lære å beherske kjøring i variert trafikk miljø. Du skal tilnærmet kjøre selvstendig på en trygg og sikker måte i trafikken. Når dette er nådd, skal du på Sikkerhetskurs på glattkjøringsbane. Sikkerhetskurset varer i 4 timer. Du får til slutt i dette trinnet en obligatorisk veiledningstime. På trinn 3 er det til sammen 5 obligatoriske timer.

Trinn 4

Sikkerhetskurs på vei, er siste trinn og danner avslutningen på opplæringen.
Den er helt og holden obligatorisk, og er som følger.
2 Timer i klasserom om bilkjøringens risikomomenter
5 Timer landevegskjøring med blant annet forbikjørings øvelser. Minst 2 skolebiler er med.
4 Timer kjøring i variert trafikkmiljø, og tilslutt tilbake i klasserommet i 2 timer for refleksjoner og oppsummering.
Trinn 4 er på til sammen 13 obligatoriske timer.

Totalt er det 19 Obligatoriske timer for førerkortklasse B

Som du her kan se, er hele den praktiske opplæringen på 19 timer totalt. Det er derfor viktig å trene privat parallelt under hele opplæringen, om du har mulighet for dette. Hvis ikke kan det bli vanskelig å ta lappen på de 19 timene!

Her får du informasjon over opplæringen du må ha, og hvor mange timer myndighetene har fastsatt for den obligatoriske opplæringen ved førekort klasse B automat og manuell.